XVI Национален конгрес по Урология

Заповядайте на XVI Национален конгрес по Урология ще се проведе в периода 22- 24 септември 2022 г., в конгресен център на х-л Интернационал, к.к. Златни пясъци.
Виж първо съобщение тук.
Регистрация: http://hm.cic-pco.com/urology2022/

Вижте още

Проф. Георгиев с приз „Лекар на годината“ 2021

Проф. Маринчо Георгиев, дм е отличен с призът на Българския Лекарски Съюз за Лекар на годината 2021 в категорията „Принос за развитието и прилагането на иновативна медицина и уникални техники“. Проф Георгиев е началник на Клиниката по урология в УМБАЛ „Александровска“ и председател на УС на Българското урологично дружество (БУД). Той пръв в страната организира и провежда обучение на уролози, за придобиване на лапароскопски умения в практически курсове на тренажори, пелви трейнъри и в операционна зала. Програмата е безплатна за курсистите и финансово обезпечена по проект на БУД. За 4 години са обучени 103-ма уролози, което дава изключително голям тласък на развитието на минимално инвазивните високотехнологични оперативни методи в цялата страна. Проф. Георгиев и екипът му практикуват робот-асистираните операции в урологията от 2013г., като до момента са извършени 700 оперативни намеси. Така допринасят за въвеждането и утвърждаването на робот-асистирана хирургия в урологията. На 12.01.2015 г. екипът на проф. Георгиев за първи път в страната извършва органно-съхраняващи робот-асистирани операции при тумори на бъбрека, което поставя България на картата на Европа за роботизираната хирургия и в раздела нефрон съхраняваща хирургия. Признание за дейността на проф. Георгиев и нивото на екипа му в минимално-инвазивните и иновативни хирургични техники е поканата да участва като модератор […]

Вижте още

Научна Програма на XV Национален конгрес по Урология

Представяме ви научната програмана на XV Национален конгрес по Урология 7-9 октомври 2021 г. в х-л РИУ Правец, гр. Правец, която можете да изтеглите от ТУК.

Вижте още

Общо събрание на членовете на БУД – 09.10.2021

ПОКАНА Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО УРОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО“ гр. София, на основание ч 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 ал.1, ал.3 и ал.4 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 09.10.2021 от 16 часа в гр. Правец, област Софийска, хотел „Риу Правец“ при следния дневен ред: Избор на Управителен съвет и Председател на Управителния съвет. Разни Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на годишното Общо събрание. При липса на кворум на основание чл. 23 ал. 2 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ годишното Общо събрание ще се проведе в същия ден, на същото място при същия дневен ред от 17:00 часа. Председател на УС Проф. Д-р МАРИНЧО ГЕОРГИЕВ

Вижте още

Съобщение

Уважаеми колеги и партньори, делегати на Националeн конгрес по урология, Във връзка с чл. 23 от заповедта на Министъра на Здравеопазването от 02.09.2021г., Организационният Комитет подкрепя изцяло провеждането на събитията в здравословна и безопасна среда! Здравето ни е част от успешното събитие и най-любезно Ви молим да имате своите сертификати за ваксина или документ за преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено изследване. ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ И ЗАЩИТА, СМЕ ОСИГУРИЛИ МОБИЛЕН ЕКИП ЗА ТЕСТУВАНЕ НА МЯСТО, ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА СЪБИТИЕТО! Благодарим Ви и до скоро!

Вижте още

Годишно Общо събрание на Българско Урологично Дружество – 2021

П О К А Н А Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО УРОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО” гр. София, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 ал.1, ал.3 и ал. 4 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на  28.09.2021 год. от 14:00 часа в гр. София ул. „Св. Георги Софийски” № 1 Медицински Университет-Катедра по урология при следния дневен ред: 1. Приемане на годишните финансови отчети за 2017 година, 2018 година, 2019 година и 2020 година. 2. Разни. Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на годишното Общо събрание. При липса на кворум на основание чл. 23 ал. 2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ годишното Общо събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 15:00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС Проф. д-р МАРИНЧО ГЕОРГИЕВ  

Вижте още

Предстоящи събития

Заповядайте на XVI Национален конгрес по Урология ще се проведе в периода 22- 24 септември 2022 г., в конгресен център на х-л Интернационал, к.к. Златни пясъци.

Научете повече

Станете член

Всеки лекар с придобита специалност по Урология в страната и чужбина може да бъде член на Българското Урологично Дружество. Лекари специализиращи Урология могат да станат членове на секцията Млади Уролози на БУД.

Регистрирайте се

Актуално и важно

В този раздел на сайта, ще се опитаме да Ви държим в течение за най-важните и актуални събития, както за всичко, което е интересно за българското урологично общество.

Информирайте се

Мнения и Предложения

Тук е мястото, където можте да споделите вашите мнения и предложения, засягащи урологичната дейност в България и по света. Разбира се, очекваме вашите предложения, като ще се радваме на всяка дискусия или конструктивна критика.

Пишете ни

Съобщения за членовете

  • Предстоящо заседание на БУД - 16.12.2011

    На 16.12.2011, в Зала II в СБАЛ "Св. Екатерина", София, ще се проведе редовно заседание на Българското Урологично Дружество

    Прочете още
  • Актуализиране на базата данни на БУД

    С цел осъвременяване на базата данни за членовете на Дружеството, както и тяхното актуално състояние, молим всички членове, кандидат-членове и млади уролози да изпратят трите имена, актуален служебен адрес

    Научете повече