От 14.12.2011 – 16.12.2011 в Университетски Телекомуникационнен Ендоскопски Център (ТЕЛЕЦ) гр. Плевен, ще се проведе курс по Ендоскопска Урологична Хирургия, който ще включва теоритична част, както и практическа част с работа върху прасета. Целта на курса е усвояване на основни техники и умения в Енодскопската и Лапароскопската Уролологична хирургия.
Цената на курса е 1320 лв.

За повече информация посетете сайта на ТЕЛЕЦ