Това коментира доц. Марин Георгиев, председател на Българското урологично дружество. Той бе основният инициатор на провелия се на 25-27 май в к.к. „Слънчев бряг” XI Национален конгрес по урология.

По време на форума, организиран от Българското урологично дружество, специалистите представиха актуална информация за рака на простата – заболяване, което e сред основните причинители на смърт при мъжете.
Освен това, бяха изнесени и данни за последните новости в лечението на бъбречните заболявания и симптомите на долните пикочни пътища, както и за необходимостта от превенция и ранна диагностика на урологичните заболявания.
Повече за събитието – разказа пред Здравен навигатор доц. Марин Георгиев, председател на Българското урологично дружество.
Днес имате възможност да прочетете неговото интервю, а през следващата седмица ще може да се запознаете и с отзивите на някои от чуждестранните гост-лектори на конгреса.

Доц. Георгиев, бихте ли очертали акцентите от конгреса, който проведохте?
Форумът ни имаше няколко акцента. Единият от тях, който бе сред най-важните, е ракът на простатата. Това е една от най-тежките локализации и съответно една от „най-горещите” урологични тематики. Новото, което досега не е казвано по такъв категоричен начин е, че дори напредналите стадии на рака на простатата вече могат да бъдат лекувани доста успешно. Това ще рече, че за разлика от преди време, то сега тези пациенти „не ги отписваме”, ако мога така да се изразя. Причините за това са няколко. От една страна разполагаме с модерна хирургична апаратура; имам предвид робота Да Винчи, с който действително ние успяваме по възможно най-добрия начин, с възможно най-малко усложнения, което е много важно при напредналите стадии, да премахнем простатата. След това, за да предпазим развитието на туморния процес по други тъкани и органи, ние вече разполагаме с т. нар. мултимодален подход; пациентите преминават през хормонотерапия и лъчетерапия. Ние и досега знаехме за този подход, той беше наличен, но в крайна сметка вече има научни доказателства, които демонстрират факта, че след операция на високорисков рак на простатата, т.е. високорисков от гледна точка на прогресия и метастазиране, при прилагане на хормоно- и лъчетерапия, преживяемостта реално се увеличава за пациента, което в крайна сметка е и нашата цел. При рака борбата е за качеството на живот и разбира се – за увеличаването на преживяемостта.
Другата важна новина от конгреса бе това, че проведохме симпозиум, на който се обсъдиха новите моменти по отношение на диагностиката на симптомите на долните пикочни пътища при мъжете, тъй като има нови концепции, които поставят това заболяване при мъжа в нова светлина. Ние вече трябва да мислим не само за простатата, но и за пикочния мехур. В контекста на това се дискутираха широко всички изследвания, които трябва да се направят, за да можем да отсеем различните групи пациенти, а именно – тези, при които проблемът е в мехура, тези, при които проблемът е в простатата и тези, при които има смесен проблем. Правилната гледна точка е много важна за това какъв вид лечение ще се предприеме впоследствие.
Това, което също си мисля, че заслужава да отбележим, бе симпозиумът по отношение на влиянието на лечението на простатата с 5-алфа-редуктазните инхибитори и най-вече влиянието върху еректилната функция, тъй като това е един страничен ефект, който съществува. Новото, което бе съобщено и на форума, и което е изключително важно да се знае, е че 20-годишно проучване демонстрира факта, че тази група медикаменти в сравнение с други групи лекарства при доброкачествена простатна хиперплазия, нямат разлика по отношение на това да предизвикват в по-голяма степен еректилна дисфункция. Всъщност това послание и проучване бе представено и на конгреса на Американската асоциация по урология през 2017 г. в Бостън.
Държа да отбележа също, че имахме изключително много презентации на тема минималноинвазивни методи, а именно лапароскопска и роботизирана хирургия. Истината е, че в България, за наша радост и самочувствие, а и за радост на пациентите, тези методи вече се прилагат рутинно и не е необходимо да се ходи в чужбина.
Вие имахте специален панел, посветен на лапароскопските интервенции.
Точно така, като аз мисля, че всичко у нас действително се прави на много високо ниво. Според мен това трябва да стане достояние на по-широк кръг специалисти, в това число и общопрактикуващи лекари, за да могат те да насочват пациентите си към нас, защото тези методи вече се извършват рутинно в България.
В рамките на конгреса организирахме и практически курс по лапароскопска урология, който дава практически умения, основно на младите уролози, които поемат по пътя на минималноинвазивната хирургия.
Това, което също е ново, е сесията, която проведохме в две пленарни заседания, посветена на специалистите по здравни грижи. Мога да кажа, че това действително е новост, като ще кажа, че дори за Европа нещо подобно не е толкова популярно и рутинно като практика. На тазгодишния Европейски конгрес по урология например, на мен ми направи впечатление, че се проведе седмата сесия на медицинските сестри. Т.е. ние не сме чак толкова закъснели.
В неформален разговор споменахте пред колегите си, че ги очаква още една новина. Каква е тя?
Дружеството учредява фонд за продължаващо медицинско обучение и образование, който има за цел да спонсорира млади уролози. Финансирането за фонда ще бъде набрано от компаниите, от индустрията, като той ще бъде използван само за такива цели. Размерът на субсидията ще бъде такъв, че да позволи на един млад уролог да отиде на една краткосрочна специализация в европейски център.
Самият Вие също изнесохте няколко лекции. Каква тематика засегнахте?
Едната от лекциите ми бе свързана именно със световните новости и пътищата, по които трябва да се върви в контекста на съвременните концепции.
Изнесох също така доклад, свързан с мултимодалния подход, а именно това, което коментирах и по-рано, че ракът на простатата, дори в по-напредналите стадии, вече е лечим. Представих и хирургичното лечение с робота Да Винчи, при напреднали стадии на рак на простатата. Освен това, имах и две презентации, свързани с темата антибиотична резистентност при уроинфекции, което също е наболял проблем.
Мария Радмилова

Източник: http://zdravennavigator.bg/article/laparoskopskite-metodi-multimodalniiat/21917