На 11-12.05.2017 под егидата на Българското Урологично Дружество по образователна програма на фирма GSK в ТЕЛЕЦ гр. Плевен се проведе първото училище по лапароскопска урология. В продължение на 2 дни, курсистите имаха възможност да участват в 5 практически сесии, 3 от които на пелвитрейнър и виртуални тренажори за придобиване на основни лапароскопски умения, интракарпорални лапароскопски възли, лапаросковски шев с дясна и лава ръка. Проведе се и една практическа сесия на живи тъкани и органи, за придобиване на умения свързани с поставяне на троакарите, отпрепариране и дисекция на тъкани, шев на пикочен мехур и уретро-везикална анастомоза.
Всички участници завършиха курса успешно и бяха сертифицирани с диплома от СДО МУ гр. Плевен.

Следващия курс ще се проведе на 02-03.11.2017 и поради големия интерес се надяваме през следващите години училището по лапароскопска урология да се провежда регулярно.

Директор на курса: Доц. М. Георгиев
Обучители: Д-р В. Василев и Д-р Пл. Димитров