На 30.11.2012 от 14 часа, в зала 1 на СМБАЛ „Света Екатерина“, София, ще се проведе редовна среща на Бългаското Урологично Дружество с дневен ред:

1. Обсъждане състоянието и проблеми на Дружеството

2. Определяне дейността на Дружеството през 2013 г.

Всички са поканени и добре дошли.