Българското Урологично Дружество е основано през 1960 г.