КОЙ МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА:

Всеки лекар с придобита специалност по Урология в страната и чужбина може да бъде член на Българското Урологично Дружество.

Лекари специализиращи Урология могат да станат членове на секцията Млади Уролози на БУД.

ЗАЩО ДА СТАНА ЧЛЕН:

Всички пълноправни членове, както и членовете на секцията млади уролози при заплатен членски внос получават безплатен годишен абонамент за

  • периодичното официално издание на дружеството
  • кандидатстване за спонсорство за участие в симпозиуми, конгреси и специализации в чужбина
  • възможност за ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – 2000 лв по време на  конгресите, организирани от БУД
  • възможност за участие със пълно спсонсорство -1500 лв в практическите курсове по лапароскопска и робот-асистирана урология на пелвитейнър и живи тъкани
  • редуцирана такса правоучастие при научни събития организирани от БУД

ВАЛИДНОСТ НА ЧЛЕНСТВОТО:

Прекратяване на членството става при доброволно напускане и  при изключване

КАТЕГОРИИ И ТАКСИ:

Редовните членове на Дружеството заплащат едногодишен  членски внос, в размер на 30 лева. За редовни членове се приемат всички, които са попълнили и изпратили писмено заявление на Uroweb.bg@gmail.com и извършат плащане по време на предстоящия Конгрес на Дружеството в периода 30 май-1 юни 2019 г. или в Българско урологично дружество. За всички членове на дружеството ще бъдат издавани членски карти.

Членове, които не са изпратили заявление могат да го попълнят по време на Националния Конгрес.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

  1. Подайте писмено заявление на Uroweb.bg@gmail.com или в Българско урологично дружество.