Управителен съвет

 • Доц. д-р Валери Стоицев Марияновски
 • Доц. д-р Димитър Григоров Шишков
 • Проф. д-р Иван Янков Дечев
 • Проф. д-р Красимир Георгиев Нейков
 • Доц. д-р Красимир Проданов Янев
 • Доц. д-р Маринчо Иванов Георгиев
 • Доц. д-р Николай Христов Колев
 • Проф. д-р Петър Колев Панчев
 • Доц. д-р Тошо Йорданов Ганев

Председател на управителния съвет на сдружението:

 • Доц. д-р Маринчо Иванов Георгиев

Контролен съвет:

 • Д-р Александър Костов Заимов – председател на КС
 • Проф. д-р Александър Иванов Хинев
 • Проф. д-р Светослав Димитров  Николов
 • Доц. д-р Цветин Трифонов Генадиев