На 10 и 11 ноември в зала 6 на НДК се проведе 7-ми Национален конгрес по Урология, организиран от Българско Урологично Дружество. В научната програма на конгреса бяха представени над 60 научни доклада по основни теми от съвременната урология. По време на двата конгресни дни се организираха и сателитни научни симпозиуми с гост лектори от Германия, Франция, Холандия, Австрия, Словакия. В рамките на конгреса ще се проведе Европейско училище по урология – съвместна инициатива на Европейската асоциация по урология и Българското урологично дружество, с участието на лектори от Австрия и Великобритания.

Вижте Официалната книжка на конгреса, включваща всички резюмета на представените доклади.