Промени в устава на Българското Урологично Дружесто

През изминалия Национален Конгрес по Урология се проведе отчетно-изборно събрания на Българското Урологично Дружество, на което освен че се избра ново ръководство на дружеството, се предложиха и приеха няколко промени в устава: – Увправителният съвет на дружеството да включва 7  →

Мнения и предложения

Тук е мястото, където можте да споделите вашите мнения и препоръки, засягащи урологичната дейност в България и по света. Разбира се, очакваме вашите предложения, като ще се радваме на всяка възникнала дискусия или конструктивна критика. „В спора се ражда истината“  →

7-ми Национален Конгрес по Урология

На 10 и 11 ноември в зала 6 на НДК се проведе 7-ми Национален конгрес по Урология, организиран от Българско Урологично Дружество. В научната програма на конгреса бяха представени над 60 научни доклада по основни теми от съвременната урология. По  →