Тук е мястото, където можте да споделите вашите мнения и препоръки, засягащи урологичната дейност в България и по света. Разбира се, очакваме вашите предложения, като ще се радваме на всяка възникнала дискусия или конструктивна критика. „В спора се ражда истината“  →