Съобщение за промяна на датите на XV Национален по конгрес по Урология

Информираме Ви, че във връзка с обявеното провеждане на 38th World Congress of Endourology and Uro-Technology и съвпадението на периода на провеждане с този на XV Национален конгрес по урология, Организационният комитет взе решение да измести датите с нови такива  →

Мнения и предложения

Тук е мястото, където можте да споделите вашите мнения и препоръки, засягащи урологичната дейност в България и по света. Разбира се, очакваме вашите предложения, като ще се радваме на всяка възникнала дискусия или конструктивна критика. „В спора се ражда истината“  →