Актуализиране базата даннни на дружеството

С цел осъвременяване на базата данни за членовете на Дружеството, както и тяхното актуално състояние, молим всички членове, кандидат-членове и млади уролози да изпратят трите имена, актуален служебен адрес и електронна поща на електронният адрес на Дружеството:  Uroweb.bg@gmail.com  →

Промени в устава на Българското Урологично Дружесто

През изминалия Национален Конгрес по Урология се проведе отчетно-изборно събрания на Българското Урологично Дружество, на което освен че се избра ново ръководство на дружеството, се предложиха и приеха няколко промени в устава: – Увправителният съвет на дружеството да включва 7  →