На 13-14.09.2018 под егидата на Българското Урологично Дружество по образователна програма на фирма GSK в ТЕЛЕЦ гр. Плевен ще се проведе Второто училище по лапароскопска урология.

Курса започва на 13.09.2018 (четвъртък) в 10:00 часа с регистрирация на участниците във фоайето на Централната сграда на ТEЛEЦ, която се намира в двора на МУ Плевен. Вижте как да стигнете!

ВАЖНО: Молим всички участници в курса да носят дипломите си за медицина и придобита специалност, за да им бъдат издадени официални сертификати за участие.

Програмата на курса можете да видите ТУК.

Хотелско настаняване в Хотел „Балкан“, който се намира в непосредствено близост до ТЕЛЕЦ. Нощувките се заплащтат от участниците.

За контакти и допълнителна информация – Д-р Василев – тел. 0899837717, е-mail: dr.vassilev@gmail.com

!!! Поради огромния интерес към курса, молим всички участници да потвърдят участието си на посочения по-горе e-mail адрес.

Списък на Участниците в курса за 13-14.09.2018:

Д-р Житиян Атанасов (УМБАЛ Плевен)
Д-р Сашо Цветков
Д-р Ненчо Кондов (НОЦ София)
Д-р Валерий Дюлгеров (Окръжна болница Варна)
Д-р Петър Вътов (Окръжна болница Варна)
Д-р Дмитрий Дмитренко (ИСУЛ)
Д-р Христо Матакиев (Св Иван Рилски Пловдив)
Д-р Радослав Гергов (Доверие)
Д-р Пенчо Генов (Русе)
Д-р Севдалин Манчев
Д-р Николай Миринчев
Д-р Катина Стойчева
Д-р Стоян Пеев – Пирогов
Д-р Теофил Радков
Д-р Борис Петков – София
Д-р Ивайло Йорданов – Русе

Упътване и допълнителна информация

  • Google карта на хотела и центъра ТЕЛЕЦ
  • Цена на нощувката в Хотел Балкан – около 60 лв.
  • Вечерята на 12.04.2018 е организирана от Българското урологично дружество
  • Вижте видеата от предишните курсове, проведени през 2017 година: