Цел на секцията

Достигане на по-ясна перспектива за това, какво Андрология може да предложи и да повишим знанията в областта чрез създаване на съвместни семинари и програми за обучение, които включват всички аспекти на андрологията.

Дейност

Осигуряване на специалисти с опит в областта на Андрология, обхващащи различни области и разнообразни специалности като урология, ендокринология и сексология;

Ръководител: Проф. Й. Узунова, ДМН