Секцията по ендоурология ще се занимава с проблемите на ендоскопската урология.

Ръководител: Доц. К. Янев