Заповядайте на XVI Национален конгрес по Урология ще се проведе в периода 22- 24 септември 2022 г., в конгресен център на х-л Интернационал, к.к. Златни пясъци.

Виж първо съобщение тук.

Регистрация: http://hm.cic-pco.com/urology2022/

Вижте Научната програма на конгреса