Научна Програма на XVI Национален конгрес по Урология

Уважаеми колеги и приятели, Представяме ви Научната програма на XVI Национален конгрес по Урология, който ще се проведе в периода 22- 24 септември 2022 г., в конгресен център на х-л Интернационал, к.к. Златни пясъци: Изтеглете Научната програма на конгреса

Вижте още

Европейско Училище по Урология – Златни Пясъци 22.09.2022

Скъпи колеги, Представяме ви програмата на предстоящото Европейско Училище по Урология, което ще се състои на 22.09.2022 в рамките на Националния Конгрес по Урология на Златни пясъци. Допълнителна информация за  Конгреса можете да намерите тук. Final programme ESU course Bulgaria

Вижте още

XVI Национален конгрес по Урология

Заповядайте на XVI Национален конгрес по Урология ще се проведе в периода 22- 24 септември 2022 г., в конгресен център на х-л Интернационал, к.к. Златни пясъци.
Виж първо съобщение тук.
Регистрация: http://hm.cic-pco.com/urology2022/

Вижте още

Проф. Георгиев с приз „Лекар на годината“ 2021

Проф. Маринчо Георгиев, дм е отличен с призът на Българския Лекарски Съюз за Лекар на годината 2021 в категорията „Принос за развитието и прилагането на иновативна медицина и уникални техники“. Проф Георгиев е началник на Клиниката по урология в УМБАЛ „Александровска“ и председател на УС на Българското урологично дружество (БУД). Той пръв в страната организира и провежда обучение на уролози, за придобиване на лапароскопски умения в практически курсове на тренажори, пелви трейнъри и в операционна зала. Програмата е безплатна за курсистите и финансово обезпечена по проект на БУД. За 4 години са обучени 103-ма уролози, което дава изключително голям тласък на развитието на минимално инвазивните високотехнологични оперативни методи в цялата страна. Проф. Георгиев и екипът му практикуват робот-асистираните операции в урологията от 2013г., като до момента са извършени 700 оперативни намеси. Така допринасят за въвеждането и утвърждаването на робот-асистирана хирургия в урологията. На 12.01.2015 г. екипът на проф. Георгиев за първи път в страната извършва органно-съхраняващи робот-асистирани операции при тумори на бъбрека, което поставя България на картата на Европа за роботизираната хирургия и в раздела нефрон съхраняваща хирургия. Признание за дейността на проф. Георгиев и нивото на екипа му в минимално-инвазивните и иновативни хирургични техники е поканата да участва като модератор […]

Вижте още

Научна Програма на XV Национален конгрес по Урология

Представяме ви научната програмана на XV Национален конгрес по Урология 7-9 октомври 2021 г. в х-л РИУ Правец, гр. Правец, която можете да изтеглите от ТУК.

Вижте още

Общо събрание на членовете на БУД – 09.10.2021

ПОКАНА Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО УРОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО“ гр. София, на основание ч 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 ал.1, ал.3 и ал.4 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 09.10.2021 от 16 часа в гр. Правец, област Софийска, хотел „Риу Правец“ при следния дневен ред: Избор на Управителен съвет и Председател на Управителния съвет. Разни Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на годишното Общо събрание. При липса на кворум на основание чл. 23 ал. 2 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ годишното Общо събрание ще се проведе в същия ден, на същото място при същия дневен ред от 17:00 часа. Председател на УС Проф. Д-р МАРИНЧО ГЕОРГИЕВ

Вижте още

Предстоящи събития

Заповядайте на XVI Национален конгрес по Урология ще се проведе в периода 22- 24 септември 2022 г., в конгресен център на х-л Интернационал, к.к. Златни пясъци.

Научете повече

Станете член

Всеки лекар с придобита специалност по Урология в страната и чужбина може да бъде член на Българското Урологично Дружество. Лекари специализиращи Урология могат да станат членове на секцията Млади Уролози на БУД.

Регистрирайте се

Актуално и важно

В този раздел на сайта, ще се опитаме да Ви държим в течение за най-важните и актуални събития, както за всичко, което е интересно за българското урологично общество.

Информирайте се

Мнения и Предложения

Тук е мястото, където можте да споделите вашите мнения и предложения, засягащи урологичната дейност в България и по света. Разбира се, очекваме вашите предложения, като ще се радваме на всяка дискусия или конструктивна критика.

Пишете ни

Съобщения за членовете

  • Предстоящо заседание на БУД - 16.12.2011

    На 16.12.2011, в Зала II в СБАЛ "Св. Екатерина", София, ще се проведе редовно заседание на Българското Урологично Дружество

    Прочете още
  • Актуализиране на базата данни на БУД

    С цел осъвременяване на базата данни за членовете на Дружеството, както и тяхното актуално състояние, молим всички членове, кандидат-членове и млади уролози да изпратят трите имена, актуален служебен адрес

    Научете повече