Българското Урологично Дружество (БУД) е създадено през 1960 г. по инициатива на катедрата по Урология. Председател на Дружеството 1960-1972 е Проф. Д-р Антон Червенаков. На заседания на дружеството са обсъждани въпроси от професионален и организационен характер свързани със състоянието на урологичната помощ в страната. По-късно започват да се обсъждат и научни доклади от различни области на урологията.

През 1972 г. за председател на БУД е избран Проф. Д-р Иван Викторов, дмн.

През същата година Проф. Д-р Никола Атанасов, дмн и Проф. Д-р Антон Червенаков, дмн, заедно с Проф. Джорджо Равазини стават учредители на Европейската Асоциация по Урология в гр. Падуа, Италия.

През 1974 г., се провежда Първият Конгрес по Урология в гр. София, под председателството на Проф. Д-р Никола Атанасов, дмн. Темите на конгреса са:
-Коралиформена литиаза
-ХБН
-Тумори на бъбрека

Пет години по-късно се провежда и втори Конгрес по Урология в гр. София, под председателството на Проф. Д-р Никола Атанасов, дмн. Темите са:
-Рак на пикочния мехур
-Уроинфекции
-ХБН

На втория конгрес на БУД за председател е избран Академик Д-р Николай Минков, дмн.

Третият Национален Конгрес по Урология се състоя през 1985 г. Темите са:
-Рак на пикочния мехур
-Пластични операции в урологията
-Вария

Четвъртият Национален Конгрес по Урология се състоя през 1990 г. в гр. Плевен. Темите на конгреса са:
-Спешна урология
-Рак на простатната жлеза
-Андрология
За председател на БУД тогава е избран Проф. Д-р Тодор Патрашков, дмн.

Петият Национален Конгрес по Урология се проведе през 1995 г. в гр. София. Темите са:
-Обструктивни уропатии
-Вария
За председател на Българското Урологично Дружество е преизбран Проф. Д-р Тодор Патрашков, дмн.

Шестият Национален Кангрес по Урология се проведе през 2000 г. отново в гр. София. Темите са:
-Бъбречно-каменна болест
-Тумори на урогениталната система
-ДПХ
-Оперативна и Детска урология
-Бъбречна трансплантация
За председател на БУД е избран Проф. Д-р Митко Цветков, дмн.

Последният седми Национален Конгрес по Урология се състоя през 2011 година, като за председател на Българското Урологично Дружество бе избран Проф. Д-р Петър Панчев, дмн.