Уважаеми колеги, Скъпи приятели,

Представяме ви окончателната програма на Х-тия Юбилеен конгрес на Българското Урологично Дружество, който ще се проведе от 02 до 04 Юни 2016 в Сол Несебър Бей, Несебър.

В конгреса ще вземат участие широк кръг от специалисти от страната и чужбина, като ще спазим традицията освен научни, в програмата да са включени и практическите сесии по ендоскопска урология.

Очакваме Ви!

ok-program-1 ok-program-2 ok-program-3 ok-program-4 ok-program-5 ok-program-6 ok-program-7 ok-program-8