Секцията има за цел да засили образувателната дейности, за да се създаде по-висок стандарт на обечунието и по-високи резултати на онкоурологичните грижи за пациентите.

Дейността на секцията включва:
-Принос към подготовката в медицинска и хирургична насоки;
-Организиране на интерактивни научни срещи;
-Насърчаване на интердисциплинарното сътрудничество чрез организиране на лекции, семинари и курсове;
-Сътрудничество с производителите на медицинска техника и инструментариум, за да разработват и оценяват нови методи и техники за лечение на урологичните онкологични заболявания
-Съвместна работа с европейските общества, с цел да се създаде паневропейски контрол на качеството и осигуряване на най-добрите здравни грижи в своята област
 Ръководител: Проф. П. Панчев, ДМН